Sản phẩm tiêu biểu

SAP - ERP số 1 thế giới

  • SAP AONE và BONE
  • SAP có các phiên bản cho 25 nghành

EBS - ERP của Oracle

  • ERP đã được triển khai khá nhiều tại Việt Nam
  • EBS là giải pháp chung cho nhiều nghành

FAST ERP - FAST Business

  • ERP Việt Nam của công ty FAST
  • Nền tảng từ phần mềm FAST Accounting

Microsoft Dynamic

  • ERP của Microsoft
  • ERP thân thiện dễ sử dụng

Liên hệ

    onenet.online  
    Điện thoại: 84(04)22181623  
    Hotline: 0916323163  
    Fax: 84(04)22181623  
    Email: admin@erp.vn